HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC TP HCM | TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH | NAN CHANNELHỘI DIỄN VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC TP HCM | TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH
– Nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong nhà trườnẹ, tạo môi trường giao lưu và học tập thân thiện; phát huy vai trò giáo dục tham mỹ, tiêp tục thực hiện nhiệm vụ giao dục toàn diện, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nhà trương tạo sân chơi bo ích cho học sinh trong hoạt động biểu diễn các loại hĩnh nghệ thuạt dân tộc, gop phần giáo dục và nâng cao ý thức trong việc giữ gìn văn hóa truyên thống của dân tộc Việt Nam.
– Thông qua Hội diễn, nhằm phát hiện những đơn vị xuất sắc về phong trào văn nghệ để ban tổ chức có kế hoạch lựa chọn bồi dưỡng các nhân tố có năng khiếu văn nghệ đại diện cho Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn

Chủ đề Hội diễn: “Tự HÀO THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC”
– Ca ngợi những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam; ca ngợi đất nước, Đảng và Bác Hồ; truyền thống cách mạng của dân tộc qua các cuộc kháng chiên bảo vệ Tô Quốc và trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đôi mới và hội nhập.
– Ca ngợi cuộc sống mới, ca ngợi thành phố Hồ Chí Minh – thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
– Ca ngợi tình cảm yêu thương gắn bó với mái trường, tình thầy trò, tình bạn thân thiết lòng yêu nghề, yêu trường lớp của đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh trong suốt 45 năm sự nghiệp xây dựng và phát triên của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
– Các bài hát sử dụng phải là ca khúc Việt Nam được phép phổ biến. Khuyến khích các tiết mục hát sử dụng bài hát dân ca hoặc ca khúc mới mang âm hưởng dân ca; các tiết mục múa dân gian hoặc tiết mục múa mang nội dung về truyền thống văn hóa dân tộc.

#hoidienvannghenganhgiaoducvadaotaothanhphohochiminh #nguyenanninh #nanchannel

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *