Học Price Action | Fakey – Làm Sao Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Với Cú Lừa Của Hành Động Giá?Fakey là mô hình Price Action thể hiện cú lừa ngoạn mục của market. Trader nắm vững Fakey nói riêng và Price Action nói chung có thể trade tốt trên thị trường.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *