Học Photoshop – Chỉnh sửa ảnh và làm mịn chân dungVideo hướng dẫn chỉnh sửa ảnh và làm mịn chân dung. Phần mềm sử dụng: Adobe photoshop CS6. Video do Giảng viên ngành Đồ họa – TTTH ĐH Khoa học …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *