Học Kinh Doanh – Bài 7

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

3 responses to Học Kinh Doanh – Bài 7

  1. em đã đọc cuốn sách của Robert Kiyosaki nhưng xem bài giảng của thầy thấy mở mang hơn hẳn. Biết ơn thầy đã chia sẻ.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *