Hoàng Tôn Truyền thông phải trả lại Sự Thật cho những người Ưu Tú của VN Madame Nhu, Ngô Đ Nhu, v.vNguồn: Facebook Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN, TỔNG CỤC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ, Đệ III VNCH, diễn đàn Hoàng Tôn, ngày 15 tháng 11 năm 2020.
Truyền thông chính thống nhưng vô lương phải trả lại Sự Thật cho những người con Ưu Tú của Mẹ Việt Nam như Ngài Tổng Thông Ngô Đình Diêm, Ngô Đình Nhu, Madame Nhu, v.v..

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

7 responses to Hoàng Tôn Truyền thông phải trả lại Sự Thật cho những người Ưu Tú của VN Madame Nhu, Ngô Đ Nhu, v.v

 1. THE MOT LONG UNG HO DUC QUOC CONG TONG THONG DTVNCH NGAI DAO MINH QUAN. VAN GIU VUNG MOT LONG THE CO CHET CUNG KHONG THAY DOI VAN GIU VUNG MOT LONG

 2. Ngày 30/04/1975 khi CS vào XÂM CHIẾM MIỀN NAM như NGÀI TT ĐMQ thường nói:
  ĐÔI DÉP RÂU DẪM NÁT ĐỜI TRAI TRẺ
  MŨ TAI BÈO CHE KHUẤT NẼO TƯƠNG LAI
  Vì vậy khi CP ĐTVNCH về thì:
  HÃY TRẢ LẠI NHỮNG GÌ CHÚNG ĐEM VÀO VÀ LẤY LẠI NHỮNG GÌ CHÚNG ĐÃ CƯỚP CỦA DÂN VNCH

 3. Kính chào NGÀI TT ĐMQ
  Kính chào BTLCLTQ cùng quý TL quý ĐB quý ĐN cùng tất cả ACE yêu nước yêu VNCH3 đang theo dõi trên diễn đàn
  Kinh chào TT HVT/ TC CTCT cùng gia quyến luôn sức khỏe hạnh phúc và an lạc

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *