Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhChiều 22/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *