Hóa 10 – Chương 5. HALOGEN – Bài Tập Phản Ứng và Điều Chế Nước Gia-Ven

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

30 responses to Hóa 10 – Chương 5. HALOGEN – Bài Tập Phản Ứng và Điều Chế Nước Gia-Ven

  1. Trò tải bài tập về làm lại em nhé https://drive.google.com/file/d/1pfprKteEJCaLxcdP5HUQA3ZRBYzgc0vH/view?usp=sharing

  2. dạ cô ơi, cô làm các dạng bài động lượng – định luật bảo toàn động lượng nha cô. Con cảm ơn cô rất nhiều.

  3. Cô ơi dạy bài động lượng định luật bảo toàn động lượng đi cô,chưa gì mai e đã kiểm tra 15' rồi 😭

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *