Hình 8 – Trường hợp đồng dạng của tam giác vuôngCho tam giác ABC vuông tại A, một đường thẳng với BC tại D cắt AC và AB lần lượt tại F và E
a) CMR: DB.DC = DE.DF
b) Gọi AH là đường cao của tam giác ABC, biết HB = 3cm, HC = 12cm. Tính AH
___
Học video trực tuyến:
Fanpage:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

One response to Hình 8 – Trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *