Hiện tượng cá Trắm bị Vây và đuôi đỏ, mắt loài, chết rãi rác. Cách khắc phụcKênh: Nông nghiệp

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *