Hãy chung sống, thích ứng và phát triển bền vững cùng biến đổi khí hậuĐoạn phim video có tựa đề “Hãy chung sống, thích ứng và phát triển bền vững cùng biến đổi khí hậu” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) xây dựng. Đoạn phim chiếu những cảnh quay thực về thiệt hại và tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với ngành giáo dục nói chung và ở nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đoạn phim cũng nêu bật hành động của ngành giáo dục ở tất cả các cấp trong việc tăng cường thông tin về sự chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó của ngành đối với công tác phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu bao gồm công tác điều phối/hợp tác của Bộ GD-ĐT với nhiều đối tác khác nhau như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, UNICEF, UNESCO, Cộng đồng ASEAN và một số tổ chức phi chính phủ khác hoạt động trong lĩnh vực này (Tổ chức Cứu trợ trẻ em, tổ chức Plan, Hội chữ thập đỏ…) và các đối tác song phương (Nhật, Úc). Hiện nay đoạn video có trên internet đã được chiếu trên truyền hình và cũng được Bộ GD-ĐT dùng cho các chiến dịch vận động, các buổi tập huấn cho tập huấn viên, các buổi hội thảo và sự kiện liên quan đến truyền thông cho phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đoạn video cũng được sử dụng cho các chương trình phát thanh/truyền hình liên quan đến phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

The video entitled “Co-exist, adapt to and develop sustainably with climate change” was developed by the Ministry of Education and Training (MOET). It shows real-time video recordings of the damage and impact of natural disasters and climate change on the education sector in general and in various parts of Viet Nam in the recent years. It also features the actions of the education sector at all levels in strengthening information on the sector’s preparedness and response to disaster prevention and climate change including the MOET-led Coordination/Cooperation with diversified partnership comprising the Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Health, UNICEF, UNESCO, ASEAN Community and other specialized NGOs (Save the Children, Plan International, Red Cross, etc.) and bilateral partners (Japan, Australia). The video now available online is aired on TV, is also used by MOET for advocacy campaigns, training of trainers, workshops and events related to communication for disasters prevention and climate change adaptation. This video is also used for other broadcast/airing programs related to natural disaster prevention and climate change following the Prime Minister’s Decision 1002/QĐ-TTg on 13/7/2009 on the approval of Project proposal on community awareness raising and community-based disaster risk management.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *