Hành Trình Đi Tàu Hoả Lên Vùng Núi Cao Lạng Sơn Đồng Đăng, Và Những Chuyến Tàu Ra Vào Ga Đồng ĐăngĐã từ Rất Lâu Rồi :v
20/10/2017
0:01 D9E-235 Kéo Tàu DD5 Vào Ga Đồng Đăng
0:50 D19E-978 Kéo Tàu Hàng
1:35 D9E-235 Về Kho
1:55 D19Er-2032
3:30 D19E-978 Dồn Tàu Hàng
4:10 Trạm Đầu Máy Đồng Đăng
6:00 DF4D-7014 Kéo Tàu Hàng Vào Ga Đồng Đăng
7:10 Như Trên☝️
9:00 DF4D-7020 Kéo Tàu Hàng Rời Ga Đồng Đăng
10:40 D19Er-2034 Kéo Tàu Hàng A52013 vào Ga Đồng Đăng
13:05 D9E-249 Kéo Tàu Hàng Vào Ga Đồng Đăng
14:00 Đi Về :v

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *