Hàm số y = ax^2 và đồ thị – Toán lớp 9 [Online Math – olm.vn]Học Toán hiệu quả cùng Online Math –
Đồ thị của hàm số y = ax^2 là một parabol.
Hàm số y = ax^2:
Với a dương thì:
+ Hàm số nghịch biến khi x âm và đồng biến khi x dương.
+ Gía trị hàm số luôn không âm.
Với a âm thì
+ Hàm số đồng biến khi x âm và nghịch biến khi x dương.
+ Gía trị hàm số luôn không dương.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *