Hàm số và đồ thị – Toán 9 [Bài 2 – Chủ đề 3 – "CÔNG PHÁ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN"]TOÁN HỌC ONLINE.VN – Thầy NGUYỄN HÙNG SƠN
“CÔNG PHÁ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN”.
A. ĐẠI SỐ: CHỦ ĐỀ 3 – HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
A. ĐẠI SỐ
1) Biến đổi biểu thức và các câu hỏi phụ.
2) Phương trình và hệ phương trình.
3) Giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình.
4) Hàm số và đồ thị.
5) Bất đẳng thức – GTLN – GTNN.
B. HÌNH HỌC
1) Kỹ thuật phân tích và chứng minh một bài toán Hình Học.
2) Kỹ thuật sử dụng góc nội tiếp & tứ giác nội tiếp.
3) Kỹ thuật chứng minh các yếu tố hình học: Song song, vuông góc thẳng hàng, đồng quy,…
4) Một số bài toán tổng hợp:
+) Bài toán 1: Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn.
+) Bài toán 2: Một cát tuyến hai tiếp tuyến của đường tròn.
+) Bài toán 3: Hai đường tròn cắt nhau.
+) Bài toán 4: Hai đường tròn tiếp xúc nhau.
+) Bài toán 5: Hai cát tuyến cắt nhau.
5) Quỹ tích và dựng hình.
C. MỘT SỐ ĐỀ MẪU (20 ĐỀ THAM KHẢO + VIDEO)

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

14 responses to Hàm số và đồ thị – Toán 9 [Bài 2 – Chủ đề 3 – "CÔNG PHÁ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN"]

  1. Xin chào các em học sinh lớp 9. Chào các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu chủ đề 3: Hàm số và đồ thị nhé.
    Ở bài số 2 hôm nay chúng ta làm quen với cách tìm hệ số a, b của hàm số y = ax + b nhé.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *