HẢI DƯƠNG KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CÁCH LY XÃ HỘI TOÀN TỈNHTỉnh Hải Dương đang khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *