Giới Thiệu : Máy Hàn Que Công Trình – SASUKE MMA 200HQ -Máy Hàn Que mma – 200 | cách hàn que đẹpQue Công Trình – SASUKE MMA 200HQ -Máy Hàn Que mma 200
Máy hàn MMA 200HQ
Trọng lượng 7.3kg
Chạy mạch mosfe
Hàn que 1.6 đến 4ly
Hàn liên tục 3.2ly
Giá Bao ship 2tr900
#mayhanquesasuke #mma200 #, cách hàn que đẹp.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/cong-nghiep

2 responses to Giới Thiệu : Máy Hàn Que Công Trình – SASUKE MMA 200HQ -Máy Hàn Que mma – 200 | cách hàn que đẹp

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *