Giáo Hội tại Á Châu giữa cơn khủng hoảng dịch coronavirusTại Iraq, chính phủ ra lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng lớn. Họ đóng cửa các trường học, các trường đại học cũng như các nhà hàng và quán cà phê. Tuy nhiên, quyết định của chính phủ xem ra không được chấp hành. Người dân Iraq cho rằng chính phủ đang thổi phồng sự nguy hiểm của coronavirus để cấm đoán các cuộc biểu tình.
Tuy nhiên, để chứng tỏ thiện chí, Đức Hồng Y Louis Sako, là Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chanđê đã quyết định hủy bỏ các thánh lễ trước nguy cơ dịch bệnh lan tràn tại Iraq.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *