Giảng viên Ngôn ngữ học Lê Hoàng Giang cho rằng, Giáo viên phải biết bào vệ bản thân!Ban Giám HIệu không được phép lợi dụng chức vụ, quyền hạn đẩy gv vào chỗ chết!
Giáo viên phản đối ngay từ việc làm sai đầu tiên của BGH!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *