Giàn rau thuỷ canh chữ A – Hydroponic system | thiết kế giàn trồng rau thủy canhGiàn rau thuỷ canh chữ A – Hydroponic system
Đây là hệ thống thuỷ canh hồi lưu hay còn gọi thuỷ canh màng mỏng NFT. Được thiết kế theo dạng tầng nhỏ dần lên trên theo chữ A, để mỗi tầng đều nhận được ánh sáng. Đây là mô hình trồng rau dễ thực hiện, chiếm diện tích nhỏ, phù hợp cho những nhà ở đô thị có thể tự sản xuất rau cung cấp thực phẩm cho gia đình
#thuycanh #hydroponicsystem #nongnghiepdothi, thiết kế giàn trồng rau thủy canh.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

2 responses to Giàn rau thuỷ canh chữ A – Hydroponic system | thiết kế giàn trồng rau thủy canh

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *