Giải tích 12. Đơn điệu #3Xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số; xét tính đơn điệu của hàm số; hàm số bậc bốn; xét dấu biểu thức bậc ba; giải phương trình bậc ba; lập bảng biến thiên.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

One response to Giải tích 12. Đơn điệu #3

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *