Giải thích từ ngữ – P3 [Hoạt động kinh doanh & Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13]Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:
* Quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp
* Ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014
* Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *