Giải đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 – Viết lại câu mà nghĩa không đổiTiếng Anh 6 giải đề thi kì 1 viết lại câu mà nghĩa không đổi. Tiếng Anh 6, giúp các em có một số kỹ năng làm các bài thi.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

11 responses to Giải đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 – Viết lại câu mà nghĩa không đổi

 1. Cô ơi cô giúp con bai này với .
  VI. Pet the verbs in the correct tenses oi forms
  1. We ….(have) ………….. aclass meeting next week
  2. Listen! What …..they(spenak) ………to each other?
  3.My brother enjoys…… (phay)…….soccer very much
  4.He sometimes…….. (say)….. …..at home alone
  5.There (be)……………. ten students in the rom.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *