GIẢI ĐỀ THI HỌC KÌ II QUẬN THANH XUÂN 2019 – 202000:00 BÀI I – RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ CÁC CÂU HỎI PHỤ LIÊN QUAN (2 ĐIỂM)
06:57 BÀI II – GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOẶC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (2,5 ĐIỂM)
16:48 BÀI III – HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (2 ĐIỂM)
27:56 BÀI IV – HÌNH HỌC (3 ĐIỂM)
38:40 BÀI V – PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ (0,5 ĐIỂM)
******************************************************
DONATE:

******************************************************
Thầy: Phùng Thế Ngoại
Mobile: 0944 260 811
Facebook:
Fanpage:
Nhóm trao đổi học tập cho 2k5:
Nhóm kín:
Để đăng ký học trực tuyến phụ huynh và học sinh liên hệ thầy Phùng ngoại – Mobile: 0944 260 811

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

2 responses to GIẢI ĐỀ THI HỌC KÌ II QUẬN THANH XUÂN 2019 – 2020

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *