GIẢI ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ MÔN VI TÍCH PHÂN 1C, NĂM HỌC 2019-2020, ĐHKH TỰ NHIÊN, ĐHQG TP.HCMVideo này ghi lại buổi giảng giải đề thi giữa học kỳ 1, môn Vi tích phân 1C, năm học 2019-2020 của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM.
[Ngày giảng và ghi hình: tối thứ 5, ngày 24/12/2020]

-VI TÍCH PHÂN 1C:
-VI TÍCH PHÂN 1B:
-TOÁN CAO CẤP C:

#nguyenvanthuy #vitichphan1c #dethigiuaky

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *