GDCD 11 | Bài 15 | Chính sách đối ngoại (tiết 1)Trường THPT Đông Đô
12B Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, QA. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Website: thptdongdo.thptdongdo.hcm.edu.vn
————————————————

Bài giảng môn: Giáo dục công dân 11
GDCD 11 | Bài 15 | Chính sách đối ngoại (tiết 1)
Giáo viên Nguyễn Thị Hồng Châu

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *