Gà trống đánh đc từ rừng về thuần nuôi nhốt tại nhàGà rừng rặc

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *