Filter context, ngữ cảnh bộ lọc trong DAX / Power BI, Power Pivot, SSASFilter context, ngữ cảnh bộ lọc trong DAX / Power BI, Power Pivot, SSAS
Video là một phần trong chương trình học DAX101
Khoá học DAX101:
Khoá học Power Query 101:
Khoá học Power BI 101:
Khoá học Excel:
Khoá học VBA:
Khoá học Google Apps Script:

XEM THÊM
Tự học lập trình Python cơ bản:

Tự học Google Sheet / Google Trang tính

Tự học JavaScript cơ bản:

Tự học Excel Online cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình VBA cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình Google Apps Script:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ LinkedIn:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Group:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

2 responses to Filter context, ngữ cảnh bộ lọc trong DAX / Power BI, Power Pivot, SSAS

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *