FBNC – Chỉ có 5% doanh nghiệp nộp thuế điện tử5% là số doanh nghiệp đã tham gia nộp thuế điện tử. Con số này còn quá xa so với mục tiêu ngành thuế đặt ra là đến cuối tháng 9 năm nay, số doanh nghiệp nộp thuế điện tử phải đạt 90%.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *