FBNC – 160 DN nợ bảo hiểm xã hội đã trốn ra nước ngoài160 là số doanh nghiệp đang nợ tiền bảo hiểm xã hội và chủ doanh nghiệp cũng đã bỏ trốn ra nước ngoài từ năm 2010 đến năm 2014, theo như thống kê của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *