Đường Sắt Việt Nam Chạy Thêm Đôi Tàu Hàng Mới SH15T/SH16T Hành Trình : Đông Anh – Trảng BomD19E-906 Kéo Tàu Hàng S4916T/S9315T + CVPD 81619 Đi Giáp Bát Để Lập Mác Tàu Mới SH15T, Đông Anh – Trảng Bom.
Thật Ra Chả Khác Gì Tàu Hàng AH1 + CVPD

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

6 responses to Đường Sắt Việt Nam Chạy Thêm Đôi Tàu Hàng Mới SH15T/SH16T Hành Trình : Đông Anh – Trảng Bom

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *