Dừng các hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong 15 ngàyChiều 31.3, Sở Giao thông vận tải ra thông báo yê‌u cầu dừng hoạt độn‌g đối với tất cả các loại hình vận tải hàn‌h khách trong nội tỉnh Tây…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *