DU HỌC SINH HQ về VN tránh CORONA, không thông báo, không bảo lưu, hết hạn Visa,..Phải làm sao?Đang ở VIỆT NAM lo lắng bồn chồn không biết phải làm sao
DU HỌC SINH HQ về VN tránh CORONA, không thông báo, không bảo lưu, hết hạn Visa,..Phải làm sao?
Các bạn cần phải làm gì để nhập cảnh lại Hàn quốc
Các bạn làm gì để gia hạn visa
Cùng tìm lời giải đáp nhé

Kênh youtube về cộng đồng lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Trang Facebook Khai le

Trang Facebook về cộng đồng lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

News đài KTV

Thông tin trang Hikorea
hikorea.go.kr/pt/NtcCotnDetailR_kr.pt?bbsGbCd=BS10&bbsSeq=1&langCd=KR&ntccttSeq=957
Bảo lưu kết quả

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to DU HỌC SINH HQ về VN tránh CORONA, không thông báo, không bảo lưu, hết hạn Visa,..Phải làm sao?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *