Dự giờ Online – Tiết thao giảng môn Toán lớp 1Các tiết dự giờ tham khảo, các thầy cô tham khảo và choý kiến để người dạy sau rút được kinh nghiệm.
Dự giờ Online – Tiết thao giảng môn Toán lớp 1

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *