Đủ 3 bước rước bình an – Trường TH Lê Văn ThếVideo có sự tham gia của:
GV: Nguyễn Thị Thanh Phúc
GV: Nguyễn Thị Minh Thư
Và học sinh lớp 5/3.
——
Trang thông tin của trường TH Lê Văn Thế:
Trang Facebook:
——
Thông tin liên hệ:
Email: [email protected]

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *