Đục mặt tượng con trâu trên bàn gốc cây



Đục mặt tượng con trâu trên bàn gốc cây là tiêu đề hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người

Youtube
Google

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

8 responses to Đục mặt tượng con trâu trên bàn gốc cây

  1. Здравствуйте, интересно рождается скульптура, хороший инструмент

  2. Cảm ơn chú đã làm video đề cho mọi người sem Châu hãy xem video của chủ tai vì châu cũng có ước mơ như chủ tự video của chu ma châu học điều khác càng ngày gần tiền bố

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *