Đồng Nai – Đoàn Tàu SE8 Sài Gòn – Hà Nội Qua Chắn Đường Ngang Khu Vực Trảng Bom (June 25, 2017)Đường Sắt Việt Nam – Đồng Nai – Đầu Máy D19E-938 Kéo Đoàn Tàu SE8 Sài Gòn – Hà Nội Qua Chắn Đường Ngang Khu Vực Trảng Bom Lúc 07h10′ Sáng (June 25, 2017).
250617

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *