Đồng diễn: Tự hào trang sử đoàn ta- Liên đội Trường THCS Quảng Tùng.Thiếu nhi vui khoẻ, tiến bước lên đoàn.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *