Đông Anh – Hà Nội: Giải quyết vấn nạn ô nhiễm, đến bao giờ mới thực hiện lời hứa với dân.SKMT – Vấn nạn ô nhiễm môi trường từ các xưởng sản xuất tự phát trên địa bàn thôn Đông Dầu, xã Dục Tú (Đông Anh, Hà Nội) đã tồn tại cỡ 15 năm. Người dân thì mải miết kêu cứu, báo chí phản ánh quyết liệt đến các cấp chính quyền..nhưng mãi vẫn chỉ là lời hứa…Đến bao giờ, những “vị” cán bộ lãnh đạo kia mới thôi hứa xuông.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *