ĐOẠN TRỪ PHIỀN GIẬN 01#thichphuoctinh​ #kinhdigiao​ #thichphuoctinhmớinhất2021

Kinh Di Giáo được ngài Cưu Ma La Thập dịch vào thời Dao Tần (401- 413 Tây lịch). Kinh còn được biết qua rất nhiều tên “Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh”.”Di Kinh”. “Phật Lâm Niết Bàn Lược Giới Kinh”.”Lược Thuyết Giáo Giới Kinh”. “Phật Di Giáo Kinh” – Nội dung như một quyển sách giáo khoa tuyển từ những lời dạy cô đọng của Đức Thế Tôn giáo giới chư đệ tử lúc sắp nhập Niết bàn.
Kinh được nhiều thế hệ Tăng sĩ làm sách gối đầu cho công trình tu tập. Được các bậc cổ đức qua các triều đại chú giải và Hoàng đế thời Tống tuyển in chung với các văn bản khác có tên là Phật Tổ Ngũ Kinh.
Thời Phật giáo cận đại, Kinh Di Giáo được xếp vào học trình trung cấp của các Phật học đường Việt Nam và theo bước thời gian đến hôm nay vẫn được chư Tăng Ni Việt Nam trọng thị. Nơi đất Mỹ, Thầy đã dạy Kinh này tại Tu viện Lộc Uyển, miền Nam California cho học chúng và thiền sinh Tây phương. Chúng tôi mong rằng nguồn Pháp âm Kinh Di Giáo sẽ giúp được cho những Phật tử tham cứu Phật pháp và tu tập.

Compassionate Eyes Inc.
Mắt Thương Nhìn Đời

[email protected]

Mat Thuong Nhin Doi Compassionate Eyes Inc. Thien Duong May Tu
P.O. Box 1128 hay P.O. Box 1128 hay P.O. Box 1128
Westminster, CA 92684 Westminster, CA 92684 Westminster, CA 92684

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *