Đoàn Tàu Sài Gòn – Hà Nội Thông Gầm Cầu Sập Hố Nai, Biên Hòa (Feb 13, 2017)VIETNAM – Bien Hoa City: Đoàn Tàu SE30 Sài Gòn – Hà Nội Thông Gầm Cầu Sập Hố Nai, Biên Hòa Lúc 17h25′ (Feb 13, 2017) 457 130217.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *