Đoàn tàu lộn ngược, vận chuyển 24 triệu khách mỗi năm mà không bao giờ chạm đất

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *