Điều chỉnh Luật Đất đai bằng… Nghị quyết?Điều chỉnh Luật Đất đai bằng… Nghị quyết?

Viet Live Store:
Join Membership:

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

2 responses to Điều chỉnh Luật Đất đai bằng… Nghị quyết?

  1. Đồng bào việt nam nên nhớ,chê đô cộng sản xuất xứ từ nước nga do lênin& ,cac mac là người đức sáng lập nhưng.2 nước này nó đã đập đô [30 năm rồi]thi làm gì có chê đô công sản.hiện nay co 2BĂNG đảng là tàu công và việt công đó là 2 BĂNG cươp gia mạo đang cộng sản phải đập đô no đi thì mới được!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *