Diện tích hình thang (trang 93, 94) – Toán lớp 5 sgkHướng dẫn học toán Diện tích hình thang (trang 93, 94) – Toán lớp 5 sgk

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

24 responses to Diện tích hình thang (trang 93, 94) – Toán lớp 5 sgk

  1. Cô giảng bài này hộ em với ạ hình thang có diện tích 1368m2,đáy lớn 43m2 đáy nhỏ kém đáy lớn 10m.tính chiều cao hình thang

  2. Đáy lớn là 60 đáy bé là 38 thêm vào thêm đáy bé ab 12 đáy lớn dc 20 thì diện tích tăng thêm 512m tìm diện tích miếng đất ban đầu

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *