Địa Lí 6 – Bài 21-25Địa Lí 6
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005
Người đọc: Thuỳ Dương
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————–
Sơ lược sách:
Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (1tiết)
Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ (1 tiết)
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ (1 tiết)
Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (1 tiết)
Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (1 tiết)
Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học (1 tiết)
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (1 tiết)
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (1 tiết)
Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (1 tiết)
Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất (1 tiết)
Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (1 tiết)
Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (1 tiết)
Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất (1 tiết)
Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) (1 tiết)
Bài 15: Các mỏ khoáng sản (1 tiết)
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn (1 tiết)
Bài 17: Lớp vỏ khí (1 tiết)
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí (1 tiết)
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất (1 tiết)
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa (1 tiết)
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (1 tiết)
Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất (1 tiết)
Bài 23: Sông và hồ (1 tiết)
Bài 24: Biển và đại dương (1 tiết)
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (1 tiết)
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất (1 tiết)
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (1 tiết)
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

10 responses to Địa Lí 6 – Bài 21-25

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *