Đi xe không đội mũ bảo hiểm. Xem thường pháp luậtmột anh thanh niên đi xe từ quận 7 qua quận 4 đến quận 1 mà không đội mũ bảo hiểm.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *