Đi Lễ Đền Hùng Nhất Định Phải Nghe Lời Khấn Này.Trong dự án KHƠI NGUỒN TINH HOA VĂN HÁO VIỆT, Chúng tôi đi điền dã thực địa nghiên cứu về tục thờ Hùng Vương ở Đền Hùng, Phú Thọ. Đến Đây mới hiểu được cụ thể ở Đền hạ, Đền trung, Đền Thượng thờ vị vua Hùng cụ thể là vị vua Hùng nào.
Vị vua Hùng được thờ ở Đền Thượng chính là Thái tổ Hùng Vương, vị Vua khai sáng và dạy dân trăm nghề, chính là vị Tổ tiên được thờ trong từng ngôi nhà người dân Việt, trên ban thờ, chính là vị: Bách Công Kỷ Nghệ Tổ Sư Tôn Thần. Vị này được thờ cùng nơi Tran Ông của ngừoi miền Trung. Cũng gọi là Tran Tiên Sư.

Thực địa tìm hiểu ở các làng nghề cổ ở kinh thành Thăng Long Hà Nội, thì vị Vua này chính là vị Tổ Bách Nghệ. Hiện tại ở Phố cổ Hà Nội còn ba ngôi đình cổ thờ tổ Bách Nghệ.

Dự án KHƠI NGUỒN TINH HOA VĂN HÓA VIỆT đã kết hợp với Ban quản lý Phố cổ Hà Nội và tổ chức hai chương trình Tọa đàm về TỤC THỜ TỔ BÁCH NGHỆ ở Đình Kim Ngân, 42 phố Hàng Bạc.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *