ĐỀ XUẤT DÙNG VẬT LIỆU TRONG NƯỚC LÀM METRO SỐ 1Ban quản lý đường sắt đô thị – chủ đầu tư vừa có đề xuất UBND TP.HCM dùng vật tư, thiết bị trong nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tạm thay thế sự phụ thuộc …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *