Đề Tài 68 Hiện Tượng Trói Vào Tự DoĐề Tài 68 Hiện Tượng Trói Vào Tự Do Tôi nói hiện tượng là thế này: a. Đã là Tự Do thì không trói vào đâu cả, và đã trói vào đâu đó thĩ không…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

One response to Đề Tài 68 Hiện Tượng Trói Vào Tự Do

  1. cờ nào là chống thực dân pháp.đã dốt lịch sử mà nói như đúng rồi. Không biết đọc thì hỏi chú võ đông cung chú giảng cho nhé.nói không biết ngượng mồm.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *