Đề nghị chấp hành hình phạt tùÔng Bùi bức xúc trình bày Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, hàng ngày v.ợ chồn.g tôi phải đi làm công nhân, ít có thời gian ở nhà, co.n cái nhờ m.ẹ…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *