ĐỀ 1: KHINH KHÍ CẦU – Chữa kỹ Top 5 đề SIÊU DỊ trong IELTS (YOUTUBE)The picture below shows how a hot balloon works. Summarize the information by selecting and reporting the main features. Write at least 150 words.

⛳ OUR GOAL
Mục tiêu: Giúp cho 1 triệu người giỏi Tiếng Anh đạt mức 7.0 IELTS trở lên

★🌟★ Các kênh chính thức – OFFICIAL
🦜 FACEBOOK
📱 FANPAGE

🎙 YOUTUBE :

Các group học tập, thi đấu của Đấu Trường 1 Triệu người Tiếng Anh 7.0
🎼 G1 Public – Ăn, ngủ và đú Tiếng Anh với Andy English Nova

🔒 G2 Secret Study GROUP

★🌟★ Liên hệ khác
📱 ✌️ CONTACT : youtube @ andynova.com
🌐 WEBSITE :

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *