ĐBQH Hoàng Quang Hàm phát biểu Chính phủ còn nhiều việc phải làm để Việt Nam trở nên thịnh vượngĐĂNG KÝ KÊNH
ĐBQH Hoàng Quang Hàm phát biểu Chính phủ còn nhiều việc phải làm để Việt Nam trở nên thịnh vượng

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

2 responses to ĐBQH Hoàng Quang Hàm phát biểu Chính phủ còn nhiều việc phải làm để Việt Nam trở nên thịnh vượng

  1. Cứ bao giờ có án tử với Quan tham , thì mới chùn được tham ô tham nhũng , và khi đó nước nhà mớ i" ổn định ", nhân dân với thực sự được đúng với từ "ấm no hạnh phúc"

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *